• _1000105

  Interdisciplinární výuka chemie

  Ukažte, jak jsou přírodní vědy vzájemně propojené.

 • photo_box_cz1

  Školní didaktická souprava

  Všechny potřebné chemikálie, manuál a návody k provádění luminiscenčních pokusů.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Souprava Chemie a světlo je primárně určena učitelům chemie, kteří chtějí nadchnout žáky atraktivními pokusy a zároveň využít luminiscenci a fotochemii nejenom k názornému demonstrování nejdůležitějších chemických zákonitostí, ale také k tvorbě kreativních, zábavných a didakticky hodnotných mezioborových projektů.

Jak zapojím soupravu do výuky? Více zde.