• _1000105

  Interdisciplinární výuka chemie

  Ukažte, jak jsou přírodní vědy vzájemně propojené.

 • photo_box_cz1

  Školní didaktická souprava

  Všechny potřebné chemikálie, manuál a návody k provádění luminiscenčních pokusů.

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

Souprava Chemie a světlo je primárně určena učitelům chemie, kteří chtějí nadchnout žáky pokusy z luminiscence a fotochemie, nad kterými se tají dech a zároveň si z nich studenti mohou odnést hmatatelnou zkušenost.

Co můžete s pomocí souprav provádět?

 • Využít zbytkový čas v hodině k provedení atraktivních pokusů (fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, triboluminiscence, pyroluminiscence)

_1000105

 • Vyrobit s žáky hydrogel (fluorescenční umělý sliz) a demonstrovat na něm posuny reakční rovnováhy, vliv pH a vlastnosti polymerů

IMG_0341_maly

 • Objevit přírodní fluorescenční látky v rostlinách a jejich vlastnosti
 • Provádět pokusy se svítícími roztoky a ukázat si na nich názorně vliv katalyzátoru či změny teplot a pH

IMG_0378_maly

 • Vyrobit si ve zkumavkovém pokusu krystalky komplexu manganu, které vydávají silnou zelenou triboluminiscenci při tření
 • Vytisknout  si na slunci tisíce vlastních fotografií pomocí fotochemického modrotisku a propojit chemii s výtvarnou výchovou

mona-lisa2

 • Vyrobit si fluorescenční odlitky z epoxidové pryskyřice
 • Inspirovat se v myšlenkové mapě a ukázat žákům propojení světelných jevů mezi obory

 

photo_box_cz1

Jak velkou míru odborného detailu zvolíte pro vybrané věkové skupiny žáků je plně na Vaší volbě. Můžete soupravu využít jak pro aktivizaci nejmladších studentů chemie, tak i pro ty nejpokročilejší studenty.

Na následujícím videu uvidíte sestřih těch nejtraktivnějších pokusů ze soupravy Chemie a světlo.

 

Zde můžete objednat soupravu.