Školní soupravy

Chemické a fyzikální experimenty, které jsou spojeny s tvorbou světla, patřily vždy k těm nejatraktivnějším evergreenům.

Luminiscenční a fotochemické pokusy vynikají vysokou vizuální atraktivitou, na rozdíl od pyrotechnických pokusů však pomáhají odhalit mnohem hlubší souvislosti a jsou přímo spojeny s celou řadou prakticky užívaných jevů.

Tímto propojením ve studentech zažehnete mnohem silnější a hlubší zájem o chemii a příbuzné obory.

Co můžete s pomocí souprav provádět?

 • Vizuálně velmi atraktivní pokusy s motivujícím účinkem (fluorescence, fosforescence, chemiluminiscence, triboluminiscence, pyroluminiscence)
 • Fotochemický modrotisk – verze Standard
 • Výroba fluorescenčních odlitků z epoxidové pryskyřice – verze Professional
 • Veškeré potřebné chemikálie nachystány
 • Pokusy odhalují hlubší souvislosti a jsou přímo spojeny s celou řadou prakticky užívaných jevů:
  • Energie a její přeměny
  • Světlo
  • Katalyzátory
  • Polymery a jejich struktura
  • Reakční kinetika
 • 20-stránkový manuál se zajímavým výkladem
 • Myšlenková mapa v podobě 1 m2 plakátu s přehledným členěním

 

photo_box_cz1Školní didaktická souprava Chemie a světlo

Jak zapojím soupravu do výuky?

 • Interakce hmoty a elektromagnetického záření

Při výkladu interakce hmoty a záření můžete ukázat atraktivní fluorescenci.

 • Difuze

Při výkladu difuze můžete použít efekt rozpouštění zrnek fluoresceinu.

 • Katalýza

Až dojdete ve výkladu ke katalyzátorům, velmi dobře můžete demonstrovat katalýzu na svítících roztocích, které se po přídavku katalyzátoru intenzivně rozzáří.

 • Vliv teploty na rychlost chemické reakce

Stejně tak můžete vizuálně demonstrovat vliv teploty na rychlost chemické reakce.

 • Fotochemické reakce

Pomocí fotochemického modrotisku (kyanotypie) mohou žáci vlastnoručně vyrobit vlastní fotografii a být očitými svědky fotochemické přeměny.

 • Polymery a jejich struktura

Kapitola polymery a jejich struktura se přímo nabízí k demonstraci vlivu molekulové hmotnosti na fyzikální vlastnosti polymeru. Před očima žáků můžete názorně demonstrovat vliv síťování polymeru a vytvořit atraktivní hydrogel. V manuálu naleznete návody na další zajímavé experimenty a jejich didaktické využití.

Jak velkou míru odborného detailu zvolíte pro vybrané věkové skupiny žáků je plně na Vaší volbě. Můžete soupravu využít jak pro aktivizaci nejmladších studentů chemie, tak i pro ty nejpokročilejší studenty.
Jsme přesvědčeni, že s pomocí naší školní demonstrační soupravy „Chemie a světlo“ budete schopni v žácích probudit zájem jak o chemii samotnou, tak i o stále aktuálnější interdisciplinární souhru mezi vědními obory.

S přáním pedagogických úspěchů,

tým Chemie a světlo
CF Plus Chemicals s.r.o.