O společnosti

Společnost CF Plus Chemicals s.r.o. (www.cfplus.cz) vznikla v roce 2014 v Brně jakožto spin-off ETH Zürich se zaměřením na komercionalizaci výsledků dizertační práce jejího zakladatele, Václava Matouška. Týká se to zejména oboru fluorové chemie a chemie hypervalentního jódu, obzvláště Togniho činidel. (Togni Reagent)

Více o této chemii na http://www.cfplus.cz/togni-reagents/

Uvědomujeme si, že dlouhodobý zájem mládeže pro přírodní vědy (především to platí pro chemii) nelze zajistit bez odpovídající popularizace. Zároveň jsme přesvědčeni, že v roce 2015 již nelze v popularizaci chemie spoléhat na pouhý experiment, byť atraktivní. Experiment by měl působit motivačně nejenom po vizuální stránce,  ale i ukázat jeho propojení s ostatními souvislostmi a předchozími poznatky. Jedině tak může zažehnout trvalý a hluboký zájem  o předmět.

Téma, které jsme zvolili a s jehož popularizací máme dlouhodobé zkušenosti je luminiscence. Na základě tohoto tématu jsme vytvořili soupravu Chemie a světlo.