zde se nacházíte:
Úvod > FAQ

Často kladené dotazy

Je v ceně zahrnuto dopravné?

Uvedené ceny souprav Student, Standard a Professional již zahrnují cenu dopravy v rámci ČR a SR. V ceně Testovací soupravy není zahrnut poplatek za dopravu. 

Kdy mi bude souprava doručena?

Jako výrobce těchto souprav máme standardně většinu položek stále skladem a snažíme se soupravu odesílat do 3 pracovních dnů od obdržení závazné objednávky.

Lze zařadit tyto pokusy do RVP (Rámcový vzdělávací program)?

Ano. Soupravy byly koncipovány především s ohledem na RVP. Jedním z hlavních cílů projektu Chemie a světlo je využít atraktivní pokusy k názornému vysvětlení učiva, které se běžně probírá na ZŠ a SŠ. V návodové kartě ke každému pokusu naleznete seznam tematických RVP okruhů, ke kterým se daný pokus vztahuje.

Mohou pokusy provádět i žáci?

Ano, zejména souprava Student je primárně určena přímo žákům ZŠ a SŠ. Pokusy, které souprava Student obsahuje, jsou nenáročné na provedení a umožňují rychlou, názornou a zábavnou formou pochopit učivo a zpestřit výuku.

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi soupravami?

Souprava Student je svým pojetím především koncipována jako kompaktní žákovská souprava, kterou můžete integrovat do hodin chemie a laboratorní praxe na ZŠ a SŠ.

Souprava Standard rozšiřuje nabídku soupravy Student, jak z pohledu výběru jednotlivých experimentů, tak co se týče jejich kapacity.

Souprava Professional je komplexní a vysoce kapacitní souprava, která výrazně rozšiřuje nabídku pokusů soupravy Student. V soupravě Professional naleznete kompletní soubor těch nejatraktivnějších experimentů, které souvisejí s chemií a světlem a které spolehlivě nadchnou jak ty nejzvídavější žáky, tak i učitele samotné. Souprava obsahuje chemikálie ve velkém měřítku a poskytuje tak možnost velkého počtu opakování pokusů.  

Jaká je časová náročnost pokusů?

Většina pokusů ze soupravy Student je navržena tak, aby žáci mohli přípravu, samotný pokus a jeho krátké vyhodnocení provést v jedné hodině laboratorního cvičení. Řada experimentů se dá provést rychle a jednoduše jako zpestření výuky s minimální časovou náročností přípravy (minuty).

Je pro pokusy nutná laboratoř nebo je možné pokusy provádět v běžné třídě?

Všechny pokusy ze soupravy Student je možné provádět v běžné učebně, bez potřeby digestoře. Některé pokusy jsou velmi vhodné pro venkovní aktivity (fotochemický modrotisk-kyanotypie).

Dají se propojit pokusy i s jinými předměty?

Ano. Pokusy s fotosyntézou jsou provázány s biologií, zatímco pokusy s fotochemickým modrotiskem (kyanotypií) můžete též využít ve spolupráci s výtvarnou výchovou.

Jsou přiloženy návody na jednotlivé pokusy?

Ke každému pokusu je vytvořena srozumitelná a jednoduše napsaná návodová karta, kde naleznete seznam chemikálií a pomůcek potřebných k uskutečnění pokusu, zařazení pokusu do RVP, postup a teoretické vysvětlení.

Vedle těchto žákovských návodových karet je ke každému pokusu vytvořena oddělená karta metodických poznámek pro učitele. Cílem těchto karet je co nejvíce usnadnit žákům i učitelům přípravu pokusů a jejich provádění. Kromě těchto karet získává učitel manuál, který hlouběji pojednává o jednotlivých tématech soupravy. ­  

Na kolik pokusů mi vystačí obsah jednotlivých souprav?

Přibližné množství pokusů a složení všech nabízených souprav Chemie a světlo naleznete v popisu uvedeném u každé soupravy.

Je uvedeno v soupravě, jak uchovávat látky?

Ano. Látky jsou baleny dle nejnovějších legislativních předpisů CLP (klasifikace, označování a balení látek a směsí). Ke každé chemikálii existuje bezpečnostní list, který si můžete stáhnout v klientské sekci na webových stránkách. Pokyny k uchovávání látek jsou srozumitelně uvedeny na etiketě každé látky a v bezpečnostních listech. 

Spotřebuji-li nějakou látku ze soupravy dříve než zbytek, musím si kupovat novou soupravu?

Ne. Zákazníci, kteří u nás již zakoupili soupravu Student, Standard či Professional, mají možnost snadno dokoupit jednotlivé komponenty souprav za zvýhodněné ceny. Možnost dokupu chemikálií se nevztahuje na zákazníky, kteří zakoupili Testovací soupravu.

Jak postupovat v případě dotazů?

Dotazy spojené s konkrétními pokusy Vám pomohou vyřešit metodické karty, které jsou přiloženy ke každému pokusu a popisují řešení nejběžnějších problémů. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím emailu či online chatu na webových stránkách, v případě akutní potřeby telefonicky.

Poskytujete nějakou slevu či bonus při koupi většího množství souprav?

Ano. Máme zaveden bonusový systém pro soupravu Student. Více informací naleznete přímo v popisu soupravy. Při objednávce většího množství souprav lze k bonusům přistupovat individuálně.