zde se nacházíte:
Úvod > Soupravy > Souprava Standard

Souprava Standard

Souprava Standard je střední varianta souprav Chemie a světlo, která rozšiřuje nabídku pokusů soupravy Student, jak z pohledu výběru jednotlivých experimentů, tak co se týče jejich kapacity.

V soupravě Standard naleznete celou řadu atraktivních experimentů, které souvisejí s chemií a světlem. Ke každému tématu dodáváme jednotlivé žákovské návodové karty, učitelské metodické poznámky a učitelský teoretický manuál s detailním vysvětlením.

Souprava obsahuje chemikálie ve středním měřítku a poskytuje tak možnost poměrně velkého počtu opakování pokusů.  

14 999 Kč bez DPHObjednat

Vše v jednom kufříku a s časovou úsporou

Nemusíte shánět další chemikálie, vše potřebné máte v jednom kufříku a můžete hned začít provádět pokusy a většinu z nich bez potřeby chemické laboratoře.

Atraktivní chemické pokusy

Získáte ty nejatraktivnější pokusy, které žáky fascinují a motivují. Vyvolejte v nich chuť objevovat souvislosti pomocí pokusů, do kterých se zamilují.

Bezpečně dle nejnovějších norem

Pokusy jsme navrhli tak, aby při jejich žákovských variantách nebylo užito žádných jedovatých a žíravých látek a splnily nejpřísnější požadavky aktuální legislativy. Pokusy tudíž mohou provádět i žáci 8. a 9. tříd pod dohledem učitele. Samozřejmostí je správné označování chemikálií dle CLP nařízení a veškeré bezpečnostní listy.

Metodicky propojeno s RVP

Pokusy svým obsahem navazují na RVP a názorně vysvětlují pojmy běžně vyučované na ZŠ a SŠ.

Návody pro žáky a učitele

K soupravám dodáváme přehledné žákovské návodové karty, učitelské metodické karty a učitelský teoretický manuál.

Možnost dokoupení materiálů

Stávajícím zákazníkům nabízíme možnost dokoupení jakékoliv součásti souprav za příznivé ceny.

Kompletní obsah soupravy

 • 8 přehledných návodových karet
 • chemikálie
 • pomůcky
 • zařazení RVP
 • bezpečnostní upozornění
 • postup
 • teoretické vysvětlení
 • depozice použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pro učitele na separátních kartách

Pokusy obsažené v soupravě Standard

Peroxyoxalátová chemiluminiscence

 • netoxická chemikálie pro peroxyoxalátovou chemiluminiscenci („motor reakce“)
 • barviva pro chemiluminiscenci 

  • žlutozelené barvivo
  • červené barvivo
  • žlutooranžové barvivo
  • modrozelené barvivo
  • modré barvivo

 • katalyzátor chemiluminiscenční reakce
 • netoxické a nehořlavé rozpouštědlo
 • zdroj peroxidu vodíku v bezpečné a vysoce účinné formě
 • pomocné pipety

Popis: Studenti si ve zkumavkách připraví různě barevné svítící roztoky. Intenzitu záře a tím pádem rychlost reakce ovlivní zahřátím/ochlazením, úpravou pH a přídavkem katalyzátoru.

Zařazení RVP: Pozorování; Pokus; Bezpečnost práce; Chemický děj; Chemická reakce: faktory ovlivňující průběh chemické reakce (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické sloučeniny: využití kyseliny a hydroxidu, neutralizace, pH; Organické sloučeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 350 zkumavkových pokusů

Experimenty s hydrogely

 • fluorescenční barvivo k probarvení hydrogelu
 • připravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • aktivátor
 • pevná organická kyselina určená k rozrušení hydrogelové struktury
 • pH indikátor pro studium vlivu pH na strukturu hydrogelu

Popis: Studenti si připraví síťovaný polymer – hydrogel a ověří jeho fyzikální a chemické vlastnosti, zejména jeho stabilitu v závislosti na pH.  Seznámí se tak s polymerací a reakční rovnováhou.

Zařazení RVP: Chemická reakce: polymerace, faktory ovlivňující průběh chemické reakce (pH); Anorganická chemie: zásady a kyseliny, pH, indikátor; Organické sloučeniny: deriváty uhlovodíků, využití významných derivátů; Chemie a společnost: plasty 

Kapacita: 200 pokusů s přípravou hydrogelu v malém měřítku

Fotochemický modrotisk – kyanotypie

 • chemikálie pro přípravu roztoků pro kyanotypii
 • negativové předlohy

Popis: Studenti si na slunci vyrobí vlastní fotografie s pomocí světlocitlivé směsi chemikálií a seznámí se tak s příkladem fotochemické reakce.

Zařazení RVP: Chemická reakce: oxidačně – redukční děj, oxidační a redukční činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chemie: komplexní sloučeniny; Energie a chemické reakce

Kapacita: 2000 A4 tisků

Fotosyntetický tisk

 • Lugolův roztok
 • negativové předlohy

Popis: Studenti si vyrobí na listu živé rostliny jodoškrobovou fotografii. Seznámí se tak s fotosyntézou a důkazem vzniklého škrobu jodem. 

Zařazení RVP: Fotosyntéza; Energie a hmota; Přírodní látky: důkaz škrobu, barviva

Kapacita: 200 pokusů

Pyroluminiscence

 • pyroluminiscenční směs
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učitel demonstruje charakteristický efektní důkaz sloučenin bóru – vysoce svítivý zelený plamen hořícího trimethylborátu.

Zařazení RVP: Energie a hmota

Kapacita: 500 experimentů v malém měřítku

Pokusy s fosforescencí

 • zelený fosforescenční pigment
 • suroviny pro zkumavkovou přípravu fosforescenčního skla
 • průsvitka s natištěným nápisem

Popis: Studenti otestují fosforescenci fosforescenčního pigmentu, porovnají ji s fluorescencí a také si připraví vlastní fosforescenční „sklo“.

Zařazení RVP: Energie a hmota; Přírodní látky: alkaloidy; Aromatické sloučeniny; Alkeny

Kapacita: 200 experimentů

Pokusy s fluorescencí

 • fluorescein
 • modře fluoreskující opticky zjasňující prostředek
 • vzorky dvou dřevin obsahující přírodní fluorescenční barviva
 • vzorek přírodní suroviny obsahující modrozelené fluorescenční barvivo
 • pomocné netoxické a nehořlavé rozpouštědlo
 • UV lampa

Popis: Studenti otestují fluorescenci vybraných přírodních a uměle vyrobených látek, které je běžně obklopují.

Zařazení RVP: Energie a hmota; Přírodní látky: alkaloidy; Aromatické sloučeniny; Alkeny

Kapacita: 150 experimentů

Triboluminiscence –příprava manganatého komplexu

 • roztoky pro přípravu triboluminiscenčního manganatého komplexu
 • plastové a skleněné hadičky, trubičky a pipety pro přípravu toho komplexu 

Popis: Studenti si ve zkumavce jednoduše připraví krystalický komplex manganu, který poskytuje silnou zelenou luminiscenci při tření. Seznámí se při tom s koordinačními sloučeninami a reakční rovnováhou. 

Zařazení RVP: Komplexní sloučeniny; Energie a hmota; Reakční rovnováha

Kapacita: 250 zkumavkových příprav v malém měřítku

Co si můžete vyzkoušet

Chemiluminiscence

Kyanotypie

Pyroluminiscence

Fluorescence

Experimenty s hydrogely

Fosforescence

Souprava pro ty, kteří chtějí výběr těch nejdůležitějších dexperimentů se střední kapacitou pokusů.

Objednat

Chcete si nejprve experimenty vyzkoušet?

Pokud stále váháte se zakoupením souprav Student či Professional, máme pro Vás Testovací soupravu, s níž můžete v malém měřítku vyzkoušet vybrané pokusy z vyšších verzí souprav.

999 Kč bez DPH

Více informací