zde se nacházíte:
Úvod > Soupravy > Souprava Standard

Souprava Standard

Souprava Standard je střední varianta souprav Chemie a světlo, která rozšiřuje nabídku pokusů soupravy Student, jak z pohledu výběru jednotlivých experimentů (např. příprava krystalického manganatého komplexu svítícího při tření), tak co se týče jejich kapacity. 

Obsahuje chemikálie ve středním měřítku a poskytuje tak možnost poměrně velkého počtu opakování pokusů.  

Mezipředmětové propojení: chemie, výtvarná výchova, fyzika, biologie

16 499 Kč bez DPHObjednat

Co si můžete vyzkoušet

Chemiluminiscence

Kyanotypie

Pyroluminiscence

Fluorescence

Experimenty s hydrogely

Fosforescence

Mechanoluminiscence

Vše v jednom kufříku a s časovou úsporou

Nemusíte shánět další chemikálie, vše potřebné máte v jednom kufříku a můžete hned začít provádět pokusy a většinu z nich bez potřeby chemické laboratoře.

Atraktivní chemické pokusy

Získáte ty nejatraktivnější pokusy, které žáky fascinují a motivují. Vyvolejte v nich chuť objevovat souvislosti pomocí pokusů, do kterých se zamilují.

Bezpečně dle nejnovějších norem

Pokusy jsme navrhli tak, aby při jejich žákovských variantách nebylo užito žádných jedovatých a žíravých látek a splnily nejpřísnější požadavky aktuální legislativy. Pokusy tudíž mohou provádět i žáci 8. a 9. tříd pod dohledem učitele. Samozřejmostí je správné označování chemikálií dle CLP nařízení a veškeré bezpečnostní listy.

Metodicky propojeno s RVP

Pokusy svým obsahem navazují na RVP a názorně vysvětlují pojmy běžně vyučované na ZŠ a SŠ.

Návody pro žáky a učitele

K soupravám dodáváme přehledné žákovské návodové karty, učitelské metodické karty a učitelský teoretický manuál.

Možnost dokoupení materiálů

Stávajícím zákazníkům nabízíme možnost dokoupení jakékoliv součásti souprav za příznivé ceny.

Kompletní obsah soupravy

 • 8 přehledných návodových karet
 • chemikálie
 • pomůcky
 • zařazení RVP
 • bezpečnostní upozornění
 • postup
 • teoretické vysvětlení
 • depozice použitých chemikálií
 • metodické poznámky a tipy pro učitele na separátních kartách

Pokusy obsažené v soupravě Standard

Peroxyoxalátová chemiluminiscence

 • netoxická chemikálie pro peroxyoxalátovou chemiluminiscenci („motor reakce“)
 • barviva pro chemiluminiscenci 

  • žlutozelené barvivo
  • červené barvivo
  • žlutooranžové barvivo
  • modrozelené barvivo
  • modré barvivo

 • katalyzátor chemiluminiscenční reakce
 • netoxické a nehořlavé rozpouštědlo
 • zdroj peroxidu vodíku v bezpečné a vysoce účinné formě
 • pomocné pipety

Popis: Studenti si ve zkumavkách připraví různě barevné svítící roztoky. Intenzitu záře a tím pádem rychlost reakce ovlivní zahřátím/ochlazením, úpravou pH a přídavkem katalyzátoru.

Zařazení RVP: Pozorování; Pokus; Bezpečnost práce; Chemický děj; Chemická reakce: faktory ovlivňující průběh chemické reakce (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické sloučeniny: využití kyseliny a hydroxidu, neutralizace, pH; Organické sloučeniny: heterocyklické látky

Kapacita: 350 zkumavkových pokusů

Experimenty s hydrogely

 • fluorescenční barvivo k probarvení hydrogelu
 • připravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • aktivátor
 • pevná organická kyselina určená k rozrušení hydrogelové struktury
 • pH indikátor pro studium vlivu pH na strukturu hydrogelu

Popis: Studenti si připraví síťovaný polymer – hydrogel a ověří jeho fyzikální a chemické vlastnosti, zejména jeho stabilitu v závislosti na pH.  Seznámí se tak s polymerací a reakční rovnováhou.

Zařazení RVP: Chemická reakce: polymerace, faktory ovlivňující průběh chemické reakce (pH); Anorganická chemie: zásady a kyseliny, pH, indikátor; Organické sloučeniny: deriváty uhlovodíků, využití významných derivátů; Chemie a společnost: plasty 

Kapacita: 200 pokusů s přípravou hydrogelu v malém měřítku

Fotochemický modrotisk – kyanotypie

 • chemikálie pro přípravu roztoků pro kyanotypii
 • negativové předlohy

Popis: Studenti si na slunci vyrobí vlastní fotografie s pomocí světlocitlivé směsi chemikálií a seznámí se tak s příkladem fotochemické reakce.

Zařazení RVP: Chemická reakce: oxidačně – redukční děj, oxidační a redukční činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chemie: komplexní sloučeniny; Energie a chemické reakce

Kapacita: 2000 A4 tisků

Fotosyntetický tisk

 • Lugolův roztok
 • negativové předlohy

Popis: Studenti si vyrobí na listu živé rostliny jodoškrobovou fotografii. Seznámí se tak s fotosyntézou a důkazem vzniklého škrobu jodem. 

Zařazení RVP: Fotosyntéza; Energie a hmota; Přírodní látky: důkaz škrobu, barviva

Kapacita: 200 pokusů

Pyroluminiscence

 • pyroluminiscenční směs
 • hliníkové kalíšky

Popis: Učitel demonstruje charakteristický efektní důkaz sloučenin bóru – vysoce svítivý zelený plamen hořícího trimethylborátu.

Zařazení RVP: Energie a hmota

Kapacita: 500 experimentů v malém měřítku

Pokusy s fosforescencí

 • zelený fosforescenční pigment
 • suroviny pro zkumavkovou přípravu fosforescenčního skla
 • průsvitka s natištěným nápisem

Popis: Studenti otestují fosforescenci fosforescenčního pigmentu, porovnají ji s fluorescencí a také si připraví vlastní fosforescenční „sklo“.

Zařazení RVP: Energie a hmota; Přírodní látky: alkaloidy; Aromatické sloučeniny; Alkeny

Kapacita: 200 experimentů

Pokusy s fluorescencí

 • fluorescein
 • modře fluoreskující opticky zjasňující prostředek
 • vzorky dvou dřevin obsahující přírodní fluorescenční barviva
 • vzorek přírodní suroviny obsahující modrozelené fluorescenční barvivo
 • pomocné netoxické a nehořlavé rozpouštědlo
 • UV lampa

Popis: Studenti otestují fluorescenci vybraných přírodních a uměle vyrobených látek, které je běžně obklopují.

Zařazení RVP: Energie a hmota; Přírodní látky: alkaloidy; Aromatické sloučeniny; Alkeny

Kapacita: 150 experimentů

Triboluminiscence –příprava manganatého komplexu

 • roztoky pro přípravu triboluminiscenčního manganatého komplexu
 • plastové a skleněné hadičky, trubičky a pipety pro přípravu toho komplexu 

Popis: Studenti si ve zkumavce jednoduše připraví krystalický komplex manganu, který poskytuje silnou zelenou luminiscenci při tření. Seznámí se při tom s koordinačními sloučeninami a reakční rovnováhou. 

Zařazení RVP: Komplexní sloučeniny; Energie a hmota; Reakční rovnováha

Kapacita: 250 zkumavkových příprav v malém měřítku

Souprava pro ty, kteří chtějí výběr těch nejdůležitějších experimentů se střední kapacitou pokusů.

Objednat

Chcete si nejprve experimenty vyzkoušet?

Máme pro Vás Testovací soupravu, s níž si můžete v malém měřítku vyzkoušet vybrané pokusy z vyšších verzí souprav.

1650 Kč bez DPH

Více informací