zde se nacházíte:
Úvod > Soupravy > Testovací souprava

Testovací souprava

A začínáme! Testovací sada obsahuje 5 nejoblíbenějších pokusů z našeho repertoáru - svítící roztoky, modré fotografie, svítící krystaly, zelený plamen a fluorescenční hydrogelové slizy. Zprostředkujte svým studentům hmatatelnou zkušenost toho, co je učíte. Ukažte jim, že to, co čtou v knížkách, není výmysl.

Objednejte si svou Testovací soupravu ještě dnes a přineste nové světlo do hodin.

Mezipředmětové propojení: chemie, výtvarná výchova, fyzika, biologie

Počet opakování: 6-10x

Poštovné ZDARMA

1 650 Kč bez DPH Objednat

Co si můžete vyzkoušet

Chemiluminiscence

Kyanotypie

Pyroluminiscence

Experimenty s hydrogely

Mechanoluminiscence

Vše v jednom kufříku a s časovou úsporou

Nemusíte shánět další chemikálie, vše potřebné máte v jednom kufříku a můžete hned začít provádět pokusy a většinu z nich bez potřeby chemické laboratoře.

Atraktivní chemické pokusy

Získáte ty nejatraktivnější pokusy, které žáky fascinují a motivují. Vyvolejte v nich chuť objevovat souvislosti pomocí pokusů, do kterých se zamilují.

Bezpečně dle nejnovějších norem

Pokusy jsme navrhli tak, aby při jejich žákovských variantách nebylo užito žádných jedovatých a žíravých látek a splnily nejpřísnější požadavky aktuální legislativy. Pokusy tudíž mohou provádět i žáci 8. a 9. tříd pod dohledem učitele. Samozřejmostí je správné označování chemikálií dle CLP nařízení a veškeré bezpečnostní listy.

Metodicky propojeno s RVP

Pokusy svým obsahem navazují na RVP a názorně vysvětlují pojmy běžně vyučované na ZŠ a SŠ.

Návody pro žáky a učitele

K soupravám dodáváme přehledné žákovské návodové karty, učitelské metodické karty a učitelský teoretický manuál.

Možnost dokoupení materiálů

Stávajícím zákazníkům nabízíme možnost dokoupení jakékoliv součásti souprav za příznivé ceny.

Pokusy a obsah testovací soupravy

Peroxyoxalátová chemiluminiscence

 • netoxická chemikálie pro peroxyoxalátovou chemiluminiscenci („motor reakce“)
 • barviva pro chemiluminiscenci 

  • žlutozelené barvivo
  • červené barvivo
  • žlutooranžové barvivo

 • katalyzátor chemiluminiscenční reakce
 • netoxické a nehořlavé rozpouštědlo
 • zdroj peroxidu vodíku v bezpečné a vysoce účinné formě
 • pomocné pipety

Popis: Studenti si ve zkumavkách připraví různě barevné svítící roztoky. Intenzitu záře a tím pádem rychlost reakce ovlivní zahřátím/ochlazením, úpravou pH a přídavkem katalyzátoru.

Zařazení RVP: Pozorování; Pokus; Bezpečnost práce; Chemický děj; Chemická reakce: faktory ovlivňující průběh chemické reakce (teplota, pH, katalyzátor); Anorganické sloučeniny: využití kyseliny a hydroxidu, neutralizace, pH; Organické sloučeniny: heterocyklické látky

Experimenty s hydrogely

 • fluorescenční barvivo k atraktivnímu probarvení hydrogelu
 • připravený roztok polyvinylalkoholu (PVAL)
 • aktivátor
 • pevná organická kyselina určená k rozrušení hydrogelové struktury

Popis: Studenti si připraví síťovaný polymer – hydrogel a ověří jeho fyzikální a chemické vlastnosti, zejména jeho stabilitu v závislosti na pH.  Seznámí se tak s polymerací a reakční rovnováhou.

Zařazení RVP: Chemická reakce: polymerace, faktory ovlivňující průběh chemické reakce (pH); Anorganická chemie: zásady a kyseliny, pH, indikátor; Organické sloučeniny: deriváty uhlovodíků, využití významných derivátů; Chemie a společnost: plasty

Pyroluminiscence (zelený plamen)

 • pyroluminiscenční směs pro vysoce svítivý zelený plamen
 • hliníkové kalíšky pro demonstraci pyroluminiscence

Popis: Učitel demonstruje charakteristický efektní důkaz sloučenin bóru – vysoce svítivý zelený plamen hořícího trimethylborátu.

Zařazení RVP: Energie a hmota

Pokusy s triboluminiscencí

 • vzorek manganatého komplexu, který vydává intenzivní zelenou záři při tření

Popis: Studenti se seznámí s komplexní sloučeninami, které mají zajímavé vlastnosti.

Zařazení RVP: Energie a hmota; Komplexní sloučeniny

Fotochemický modrotisk – kyanotypie

 • navážená směs komponent pro fotochemický modrotisk-kyanotypii
 • předtištěné negativové předlohy pro kyanotypii
 • vzorek čtvrtky papíru vhodné pro kyanotypii 

Popis: Studenti si na slunci vyrobí vlastní fotografie s pomocí světlocitlivé směsi chemikálií a seznámí se tak s příkladem fotochemické reakce.

Zařazení RVP: Chemická reakce: oxidačně – redukční děj, oxidační a redukční činidlo; Chemické prvky: železo; Anorganická chemie: komplexní sloučeniny; Energie a chemické reakce