zde se nacházíte:
Úvod > Teorie > Pyroluminiscence

Pyroluminiscence

Posledním jevem, patřícím do oblasti luminiscence, je pyroluminiscence. Jedná se o záření molekul nebo atomů, které byly excitovány působením vysoké teploty, například v plameni.

Klasické známé příklady zahrnují excitaci solí alkalických kovů a kovů alkalických zemin v plameni Bunsenova kahanu. Teplota Bunsenova kahanu postačuje k tomu, aby došlo např. k excitaci atomů sodíku, draslíku, lithia nebo vápníku.

Velmi efektní pokus je hoření sloučenin bóru, což se projevuje zeleným plamenem o vysoké intenzitě.

Hoření trimethylborátu za vzniku zeleného plamene

Vyzkoušíte si v soupravách

Testovací souprava

Souprava Student

Souprava Standard

Souprava Professional