zde se nacházíte:
Úvod > Teorie > Experimenty s hydrogely

Experimenty s hydrogely

V soupravě Chemie a světlo máte možnost atraktivním způsobem zkombinovat modul flluorescence s modulem přípravy hydrogelů a připravit tak fluorescenční hydrogely (nezřídka žáky popisovaný jako "umělý sliz", které mají působivý vzhled a zajímavé mechanické vlastnosti. Tyto hydrogely označují díky svému neobvyklému chování jako nenewtonské kapaliny.

Při přípravě hydrogelů dochází ke koordinaci nízkomolekulárního voděrozpustného polymeru polyvinylalkoholu na atomy bóru v boraxu. Výsledkem tohoto mezimolekulového síťování je skokový nárůst molekulové hmotnosti  vzniklého polymeru a vznik polotuhého hydrogelu. Na experimentu tím velmi dramaticky demonstrujete vliv molekulové hmotnosti na vlastnosti polymeru.

Polyvinylalkohol-boraxový hydrogel je jeden z nejpopulárnějších experimentů a umožňuje též demonstrovat vliv pH na posun reakční rovnováhy.